Nākotnes melnraksti: Latvija 1934.-1941.

Jānis Urbanovičs, Igors Jurgens, Juris Paiders


Baltijas forums ir laidis klajā Jāņa Urbanoviča, Igora Jurgena un Jura Paidera grāmatu „Nākotnes melnraksti: Latvija 1934.-1941."

Grāmatas autori aicina kritiski izvērtēt tās ideoloģiskās dogmas ,kuras vara joprojām uzspiež gan Latvijas, gan Krievijas sabiedrībām.

Grāmatā ir publiskoti vairāki simti dokumentu un vēstures liecību, kas pierāda, ka Latvijas integrācija PSRS sākās daudz ātrāk nekā to pieņemts uzskatīt, ja robežu šķirtni velk 1940. gada 17. jūnijā.

Dažās no tēzēm, kuras grāmatas autori aicināja apspriest:

  • Latvijas politiskā elite izvēlējas nepretoties Latvijas iekļaušanai PSRS interešu sfērā, jo šādi cerēja izvairīties no dalības karā, novērst iespējamos upurus un šādi tika cerēts kara radīto tirdzniecības blokādi pārorientēt no Rietumvalstīm uz PSRS.
  • Latvijas ekonomika spēja izturēt tikai pirmos deviņus mēnešus no Otrā pasaules kara sākuma un bez tiešas karadarbības sava teritorijā. Latvijas ekonomiskā sabrukuma galvenie cēloņi bija pasaules kara izraisītā tirdzniecības blokāde, netipiski aukstā ziema, maksājumi Vācijai par baltvāciešu repatriāciju un Latvijas teritorijā dislocēto PSRS armijas daļu apgāde.
  • Latvijas valdība labprātīgi pieņēma lēmumu iekļauties PSRS interešu sfērā, jo uzskatīja šādu izvēli par mazāko ļaunumu Latvijas iedzīvotājiem.
  • Latvijas integrācija PSRS sākās 1939. gada 5. oktobrī.

Grāmatas atklāšanā Jānis Urbanovičs atzīmēja: „Kad mēs sākām veidot grāmatu mēs sev izvirzījuma uzdevumu ļoti pieklājīgi pamatot, Krievijas kolēģiem, īpaši Igoram Jurgenam, ka okupācija bija, un pēc domu apmaiņas nodrukāt grāmatu, lai noslēgtu diskusiju un pie šī jautājuma vairāk nekad neatgrieztos."

Savukārt viens no grāmatas autoriem Juris Paiders paskaidroja: „Jā! Sākotnēji mēs sākām strādāt ar šādu koncepciju, tomēr aplūkojot dokumentus un vēstures liecības sadūrāmies ar fundamentālu pretrunu. Ja mēs definējam, ka Latvija 1940. gada jūnijā tika okupēta, tad mums ir jāatzīst, ka Latvijas tā laika prezidents Kārlis Ulmanis bija tautas interešu nodevējs."

Jānis Urbanovičs: „Lai pārbaudītu argumentu stiprumu un izlemtu kuru izvēli izdarīt mēs atsākām darbu ar arhīvu dokumentiem un Latvijas Nacionāla bibliotēkas krājumiem. Galarezultāts bija pārsteidzošs. Mēs ieguvām pretēju rezultātus sākotnējiem uzstādījumiem."

Grāmatas pirmā daļa noslēdzas ar 1941. gada septembri. Autori plāno turpināt darbu, lai aplūkotu gan 2. pasaules kara laikposmu, gan sarežģīto situāciju pēckara Latvijā. Iecerēts, ka grāmatas noslēdzošā daļa tiks veltīta PSRS laika posmam un noklusētajām patiesībām par šo laika posmu.

Grāmata ir arī aicinājums uz diskusiju un aicinājums veikt korektus un objektīvus vēstures pētījumus par šo Latvijai tika neparasto laikposmu.

Lejupielādē šeit:

I nodaļa. - IV nodaļa.  

  • I nodaļa. 1934. g. maijs - 1939. g. jūlijs. Autoritāra režīma izveidošana
  • II nodaļa. 1939. g. augusts - decembris. Pasaules kara
  • sākums un pāreja no autoritārisma uz totalitārismu
  • III nodaļa. 1939. g. 5. oktobris. Līgums ar PSRS
  • IV nodaļa. 1939.g. Baltvāciešu repatriācija

V nodaļa. 1940. g. janvāris - jūnijs. Totalitāras sistēmas izveide tiek pabeigta

VI nodaļa. 1940. g. jūnijs - 1941. g. jūnijs

VII nodaļa. - Nobeigums. 1941. g. 22.jūnijs. Vācu okupācijas sākums. Nobeigums.


VĒSTURNIEKA Ē. ŽAGARA RECENZIJA  MEDIJI PAR GRĀMATU