Aleksandrs Vasiļjevs

Saskaņā ar sevi, ar saviem tuvākajiem un ar Latviju - politiķa Jāņa Urbanoviča kredo

Cienījamo lasītāj!

Jūsu nupat atvērtā grāmata galvenokārt ir veltīta Latvijas politikai 21. gadsimta otrajā desmitgadē. Tam, kā Latvijas politiskā elite risina svarīgākās un aktuālākās iekšējās problēmas un kā tā veido savas valsts ārpolitiku attiecībās ar partneriem Eiropas Savienībā, ar sabiedrotajiem NATO, ar saviem tuvākajiem kaimiņiem, - Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu, - kā arī ar daudz tālākiem, piemēram, ar Ķīnu. Neiztiksim arī bez atsevišķiem ieskicējumiem no Latvijas sabiedriskās dzīves dažādām pusēm un sniegsim gan intervijas pilnībā, gan kā to fragmentus no sarunām ar pazīstamiem Latvijas, un ne tikai, politiskajiem un sabiedriskajiem darbiniekiem, kurus autors ir intervējis šīs grāmatas sagatavošanas laikā. Mūsu grāmatā bieži tiks pieminēti un citēti visi mūsu grāmatas galvenā varoņa Jāņa Urbanoviča galvenie darbi, raksti un materiāli presei. Lai kā arī nebūtu, viņš ir gandrīz visu Latvijas politiskās dzīves pēdējo gadu notikumu aktīvs dalībnieks. Un tas, ka, sākot ar LR Saeimas 5. sasaukumu, viņš, ja atmiņa mani neviļ, ir vienīgais tautas priekšstāvis, kuram viņa vēlētājs regulāri uzticēja sevi pārstāvēt Latvijas parlamenta sienās - piekritīsit, šis fakts vien jau ir kaut kā vērts!

Tomēr šajā grāmatā jūs neatradīsit pikantas detaļas no Jāņa Urbanoviča personīgās dzīves, detalizētu informāciju par viņa vecākiem, par viņa ģimeni, kā arī viņa ģimenes un draugu atklāsmes par viņa bērnību, par pusaudža un jaunības gadiem. Lai arī grāmatas autors, kurš ar tās galveno varoni ir pazīstams ilgāk nekā pusi savas un viņa dzīves, varētu atrast un piedāvāt jums pilnīgu šāda veida informāciju.

Bet, - nē. Šīs grāmatas galvenais uzdevums ir pēc iespējas pilnīgāk atklāt Jāņa Urbanoviča politisko kredo, viņa viedokļus par daudziem notikumiem, kuri agrāk notikuši Latvijā un tālu aiz tās robežām. Arī - viņa prognozes par Latvijas sabiedrības turpmāko attīstību. Bet svarīgākajiem notikumiem viņa personīgajā dzīvē laiks manuprāt vēl nav pienācis!

Esmu pārliecināts, ka nebūsit vīlušies. Tik dažādā un pretrunīgā Latvijas politiskā dzīve mums dažkārt var sniegt daudz vairāk interesantu un intriģējošu detaļu nekā mēģinājums zem palielināmā stikla saskatīt pašu politiķu personīgās dzīves detaļas.

Neskatoties uz visām mūsu grāmatas galvenā varoņa nelabvēļu intrigām, viņš joprojām turpina aktīvi darboties Latvijas politikā. Ceru, ka viņa memuāru vai pētnieku objektīvo materiālu par viņa politisko darbību laiks vēl ir priekšā. Un tikai tad pienāks brīdis patiesības un atklāsmju meklēšanai, kuras tik ļoti novērtē gan sensāciju kārie žurnālisti, kā arī daļa lasītāju.

Atklāts paliek jautājums: kā mums izpildīt noteikto uzdevumu?

Atbilde ir vienkārša: dot vārdu pašam Jānim Urbanovičam. Viņa materiāliem par visdažādākajām aktuālajām politiskajām tēmām, kuri radīti ar viņa pildspalvu vai kurus viņš ir nodiktējis. Bet grāmatas autoram atliks tikai izvēlēties interesantākos no tiem, izvietot tos konkrētu vēsturisko notikumu kontekstā, ilustrēt tos ar fotogrāfijām un papildināt ar viņa tuvāko līdzgaitnieku, kolēģu un pat politisko konkurentu viedokļiem un mūsu stāstījuma galvenā varoņa darbības vērtējumu.

Kopumā var izrādīties, ka grāmata būs ne tik daudz par Jāni Urbanoviču, cik par mūsu politisko un sabiedrisko dzīvi, par mūsu valsti - Latviju, par pasauli kopumā. Un tas, ka mūsu varonis aktīvi piedalās Latvijas politikā gandrīz visu mūsu dzimtenes jaunākās vēstures posmu, sākot no pagājušā gadsimta 80-to gadu beigām - 90-to gadu sākuma, līdz mūsdienām, radīs papildu interesi par šo stāstījumu.

Cieņā,
Aleksandrs Vasiļjevs