2015. gads

Konference

«ASV, ES un Krievija - jaunā realitāte»


Kopš iepriekšējās starptautiskās konferences „Baltijas forums” 2014. gada maijā, situācija pasaulē turpina strauji mainīties, attīstoties nepatīkamā virzienā. Pēdējā ceturtdaļgadsimta laikā starp Rietumiem un Krieviju uzkrātās pretrunas rezultējās ar pilnvērtīgu krīzi, kas kopā ar ieilgušo konfliktu Ukrainā ārkārtīgi apgrūtina drošības pasākumu nodrošināšanu gan reģionālajā, gan globālā mērogā. 

Pēdējo gadu saspringums pieaug vienlaicīgi ar: 

  • Ķīnas ekonomiskā un militārā potenciāla pārliecinošu izaugsmi un ar to saistītās konkurences saasināšanos starp ASV un Ķīnas Tautas Republiku;
  • Tuvo un Vidējo Austrumu progresējošu destabilizāciju, pretrunu pieaugumu un radikālo noskaņu stiprināšanos islāma pasaulē; 
  • Eiropas ekonomisko un politisko stagnāciju;
  • Agrāko pasaules līderu un nozīmīgu virsnacionālo institūtu (G7, SVF, Pasaules banka u.t.t.) lomas pakāpenisku mazināšanos.

Pēdējo mēnešu laikā uzkrāto nestabilitātes faktoru daudzums ved uz to pāreju jaunā kvalitātē ar ārkārtīgi nepatīkamām perspektīvām pat tādā līdz šim salīdzinoši mierīgā reģionā kā Eiropa. Uz to norāda krīzes saasināšanās Ukrainā un tālāka konfliktu eskalācija Tuvajos un Vidējos Austrumos, kas negatīvi ietekmē arī Eiropas teritoriju. 

Šoreiz reģionālās un globālās drošības sistēmas izaicinājumus esošās politiska un militāra rakstura struktūras vairs nevar tik atrisināt bez ļoti nopietniem un savlaicīgiem pūliņiem. Konkrētie ārpolitiskie soļi, ko sper vadošo starptautisko organizāciju vadītāji un lielāko pasaules valstu līderi, bieži vai nu kavējas vai izrādās nepietiekami izšķiroši, vai visbīstamāk – jau sākumā ir balstīti uz kļūdainiem vēstījumiem vai secinājumiem.

PROGRAMMA   VIDEO & FOTO   KOPSAVILKUMS

Publikācijas medijos: