Baltijas Foruma dalībnieki

Kopš "Baltijas Foruma" dibināšanas ir pagājuši divdesmit gadi un tā rīkotajās starptautiskajās konferencēs un citos pasākumos ir piedalījušies vairāk nekā simtiem cilvēku. Šie cilvēki ir ļoti dažādi un bieži vien ar diametrāli pretējiem skatījumiem uz vienu un to pašu problēmu un notikumiem. "Baltijas Forums" atšķiras ar to, ka spēj savos pasākumos radīt atmosfēru, kad dalībnieki var brīvi un konstruktīvi veidot dialogu par pašām aktuālākajām problēmām. Konferences, apaļie galdi, analītisko ziņojumu publikācijas un "Baltijas Foruma" sadarbībā ar citiem autoriem izdotie krājumi, kā arī tikšanās ar presi veicina sabiedrību uz plašāku diskusiju, ļaujot cilvēkiem ar dažādiem uzskatiem labāk izprast vienam otra nostāju.

Katru gadu "Baltijas Forums" rīko starptautiska mēroga konferences, kurās aktīvi piedalās tādi viesi kā Niksona centra prezidents Dmitrijs Saims, bijušais Margaretas Tetčeras padomnieks un žurnāla "The National Intersts" redaktors Džons O`Salivans, Eiropas Savienības Padomes pārstāvis Haris Ksiruhakis, Brukingas Institūta zinātniskais līdzstrādnieks Helmuts Zonnenfeldts, Madrides Politisko un konstitucionālo pētījumu centra pētījumu programmu direktors Karlos Klosa un citi.

No Krievijas puses aktīvākie "Baltijas Foruma" konferenču dalībnieki pēdējo sešu gadu laikā ir tādi pazīstami politiķi, eksperti un zinātnieki, kā Krievijas Zinātņu akadēmijas Eiropas Institūta direktora vietnieks un Ārpolitikas un aizsardzības politikas padomes prezidija (ĀAPP) priekšsēdētājs Sergejs Karaganovs, British Petrolium Krievijas pārstāvniecības pētījumu nodaļas direktors un ĀAPP biedrs - Vladimirs Averčevs, Pasaules ekonomikas un starptautisko attiecību institūta nodaļas vadītāja Nadežda Arbatova, Stratēģisko vērtējumu institūta direktors Sergejs Oznobiščevs, Karnegi centra direktora vietnieks Dmitrijs Trenins un Krievijas Federācijas Valsts domes deputāte Irina Hakamada.

"Baltijas Foruma" konferencēs Latviju ir pārstāvējuši tādi pazīstami politiķi, kā Saeimas priekšsēdētāja Ingrīda Ūdre un bijušais Satiksmes ministrs Ainārs Šlesers, Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvics, bijušais premjerministrs Andris Bērziņs, bijušais Īpašo uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās Nils Muižnieks, kā arī dažādi ierēdņi, piemēram, Naturalizācijas pārvaldes priekšniece Eiženija Aldermane. Lielu intelektuālu ieguldījumu diskusijās sniedz arī tādi atzīti Latvijas eksperti un pētnieki, kā Baltijas Starptautisko ekonomisko pētījumu centra direktors Alfs Vanags, Baltijas Sociālo zinātņu institūta direktore Brigita Zepa, Cilvēktiesību un etnisko studiju centra direktore Ilze Brands - Kehris. "Baltijas Foruma" darbā piedalās arī darījumu cilvēki, piemēram, uzņēmēji Oļegs Stepanovs un Juris Savickis.