Lisabonas stratēģija Latvijā: starp investīcijām cilvēkkapitālā un ekonomisko izaugsmi

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un Baltijas forums sadarbībā ar Fridriha Eberta fondu Latvijā  

2005. gada 28. aprīlī


Pēdējos gados Eiropas Savienības izaugsmi raksturoja divas paralēlas tendences. No vienas puses, Eiropas Savienības valstu saimei pievienojās jaunas dalībvalstis, kas līdz šim ir piemērojušas diezgan liberālu monetāru stratēģiju, lai panāktu maksimālus ekonomiskās izaugsmes tempus. No otras puses, Eiropas Savienība aizvien vairāk uzsver savstarpējo saistību starp progresu ekonomikas, sociālajā un vides jomā kā priekšnoteikumu dinamiskas un ilgtspējīgas sabiedrības un ekonomikas veidošanai. Tas nostāda jaunās dalībvalstis dilemmas priekšā. Eiropas Savienības prioritātes, kas atspoguļojas arī Lisabonas stratēģijā, katrai valstij nosaka nodrošināt ievērojamas investīcijas cilvēkkapitālā un sociālajā kapitālā. Tādējādi jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuru ekonomiskie resursi ir ierobežoti, jāizvēlas starp īstermiņa ekonomisko izaugsmi un ilgtermiņa ekonomisko un sociālo ilgtspēju. Tas ir liels izaicinājums arī Latvijai.

Lai pievērstu uzmanību šim jaunajam izaicinājumam, sabiedriskā organizācija Baltijas forums sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un ar Fridriha Eberta fonda Latvijā atbalstu rīkoja semināru "Lisabonas stratēģija Latvijā: starp investīcijām cilvēkkapitālā un ekonomisko izaugsmi". Ceram, ka šis seminārs veicinās diskusiju sabiedrībā: pirmkārt, palielinot Latvijā izpratni par visā Eiropā notiekošajām debatēm par tās nākotnes vīziju; otrkārt, dodot iespēju diskutēt par to, kā Latvija īstenos Lisabonas stratēģiju un tādējādi arī Eiropas nākotnes vīziju.

Īpaša uzmanība tiek pievērsta šādiem jautājumiem:

  • Vai tuvākajā nākotnē mēs varam sagaidīt kopēja Eiropas sociālā standarta vai pat kopēja sociālā modeļa parādīšanos? Kādas prasības un kādas iespējas tas nozīmē Latvijai?
  • Vai kopējā izdevība no Lisabonas stratēģijas īstenošanas un kopīgās vērtības ir stiprākas par katras dalībvalsts guvumu īstenojot savu ekonomiskas attīstības stratēģiju, arī uz citu rēķina?
  • Kā izmantot ekonomisko izaugsmi sociālā progresa veicināšanai? Vai Ziemeļu labklājības modeļa principi (konkurētspējīga, tehnoloģiski attīstīta ekonomika ar lielu publiskā sektora daļu, kas nodrošina sociālo vienlīdzību un iekļaušanu) ir nozīmīgi arī citām valstīm, tajā skaita arī Latvijai?

Seminārā piedalījās dažādu līmeņu lēmumu pieņēmēji, akadēmiķi, nevalstisko organizāciju, masu mediju pārstāvji.