2007. gads

Baltijas foruma 12. starptautiskā konference „ES un Krievija 2007. gadā: Vienojoties par jaunām attiecībām"

2007. gada 25. - 26. maijā notika „Baltijas foruma" ikgadēja starptautiskā konference. Attiecības starp ES un Krieviju šodien ir daudz aktīvākas, nekā tās jebkad ir bijušas. Turpmākās ciešās sadarbības neizbēgamība ir acīmredzama, taču šīs sadarbības virzieni nav skaidri. 2007. gada 30. novembrī beidzas ES un Krievijas partnerattiecību un sadarbības nolīguma (PSN) termiņš. Pašlaik abas puses atrodas sarežģītā pārdomu procesā par nākotni. Eiropas un Krievijas sarežģītās attiecības ietekmē arī abu pušu dziļie transformācijas un savas vietas pasaulē meklējumu procesi. Eiropas un Krievijas dialogam ir svarīgs kā globālais, ilgtermiņa redzējums, tā arī pragmatiskā interešu saskaņošana un ceļu uz kopējiem mērķiem meklējumi. Tieši šo jautājumu apspriešanai tika veltīta konference. Īpaša loma konferencē tika atvēlēta jautājuma par Latvijas kā tranzīta starpnieka starp ES un Krieviju vietai un iespējām.

Konferences jautājumi:

  • Jaunas ES un Krievijas attiecības: principi, intereses, process.
  • Enerģētika ES un Krievijas attiecībās: Ekonomiskā loģika un politiskais konteksts.
  • Krievijas - Eiropas tranzīts: jaunas iespējas Latvijai.

Konferencē piedalījās Latvijas un Krievijas valdību un ES iestāžu pārstāvji, kā arī ES, ASV un Krievijas vadošie eksperti. „Baltijas foruma" konferences organizācijas partneri bija LR Satiksmes ministrija, Ārpolitikas un aizsardzības politikas padome (Krievija), Niksona centrs (ASV), Krievijas rūpnieku un uzņēmēju savienība un „RIA Novosti".

Dalībnieku ziņojumi:

Diskusija. Piedalās: Nadežda Arbatova (Krievija), Maikls Vebs (Brisele, Beļģija), Fabricio TassinariDzintra Bungs (Latvija), Marina Ļebedeva (Krievija), Leonīds Grigorjevs (Krievija), Suzanne Peters (Šveice). (Brisele, Beļģija), ru/en

Paneļdiskusija: DOMĀJOT PAR NĀKOTNI: EIROPAS GLOBĀLĀS VĪZIJAS MEKLĒJUMOS. Piedalās: Eldars Mamedovs (Latvija), Dace Akule (Latvija), Dāvids Krāls (Čehija), Sergejs Karaganovs (Krievija), Viktors Makarovs (Latvija), Suzanne Peters (Šveice) ru/en

Apaļā galda diskusija: ES - KRIEVIJA. NĀKOTNES MODEĻI: VĒLAMIE UN IESPĒJAMIE ru

PROGRAMMA  KOPSAVILKUMS  PUBLIKĀCIJAS (ru)  FOTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konference „PSRS mantojums: ko ietver Krievijas un citu valstu tiesiskā pēctecība?"

2007. gada 27. februārī "Baltijas forums" Rīgā rīkoja konferenci - apaļo galdu „PSRS mantojums: ko ietver Krievijas un citu valstu tiesiskā pēctecība?". Konferencē piedalījās vadošie Krievijas eksperti: KZA Vispārējās vēstures institūta direktors, akadēmiķis Aleksandrs Čubarjans, banka „Renessans Kapital" direktoru Padomes priekšsēdētājs; Informatīvas sabiedrības attīstības centra valdes priekšsēdētājs (ISA-Centrs) Igors Jurgens, Pasaules ekonomikas institūta direktora pirmais vietnieks Aleksandrs Dinkins.

Ir pagājuši vairāk kā piecpadsmit gadi kopš PSRS izjukšanas, bet šī mūsdienu pasaules vēsturē svarīgā notikuma sekas vēl nav apzinātas līdz galam. Krievija ir uzņēmusies atbildību par Padomju Savienības svarīgākajām starptautiskajām saistībām, tai skaitā arī par daudzmiljardu parādiem un par kodolieroču kontroli. Taču vēl joprojām var teikt, ka visas problēmas nav atrisinātas. Atkal un atkal rodas jauni strīdi un savstarpējās pretenzijas gan par pēctecības tiesiskajiem aspektiem, gan politisko atbildību par padomju vēsturisko "mantojumu". Ko un kas jādara, lai vēsturiski - tiesiskās diskusijas netraucētu risināt aktuālas problēmas, tai skaitā arī starptautiskajās attiecībās? Gan Krievija, gan tās kaimiņi un partneri ir ieinteresēti, lai šī situācija tiktu risināta nopietni un lietišķi.

STENOGRAMMA (ru)   PUBLIKĀCIJAS (ru)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Seminārs „ES un Krievijas savstarpējā enerģētiskā atkarība: risks vai iespēja Latvijai?"

2007. gada 26. februārī „Baltijas forums" rīkoja starptautisku semināru „ES un Krievijas savstarpējā enerģētiskā atkarība: risks vai iespēja Latvijai?". Seminārs notika viesnīcā Reval Hotel Latvija no plkst. 12.00 līdz plkst. 17.00.

Pēdējo gadu laikā ES un Krievijas attiecībās priekšplānā ir izvirzījusies enerģētikas komponente. Teorētiski, abpusējs sadarbības izdevīgums ir acīmredzams. Taču praksē Eiropas - Krievijas sadarbība enerģētikas jomā izraisa veselu virkni sarežģītu ne tikai ekonomiska, bet arī politiska rakstura jautājumu.

Šie jautājumi skar ne tikai principus, uz kuriem var veidot un nākotnē būtu jāveido sadarbība starp Eiropu un Krieviju enerģētikas jomā. Svarīgi atzīmēt katras puses pozīciju un stāvokli. No vienas puses, kritisku novērtējumu prasa ES vienotā stratēģija attiecībā uz enerģētisko dialogu ar Krievijas Federāciju. No otras puses, nepieciešams labāk izprast enerģētikas lomu Krievijas iekšējā un ārējā politikā un ekonomikā. „Šie jautājumi ir īpaši svarīgi Latvijai, kas ir ES dalībvalsts un tajā pašā laikā saglabā ciešas enerģētiskas saiknes ar Krieviju. Latvija spēj konstruktīvi piedalīties Eiropas enerģētiskās drošības stiprināšanā, tai pašā laikā izmantojot īpašās iespējas enerģētiskajā dialogā ar Krieviju," atzīmē „Baltijas foruma" prezidents Jānis Urbanovičs.

Semināra darba kārtība tika organizēta tā, lai sniegtu dalībniekiem iespēju uzklausīt prominentus ārzemju un latviešu ekspertus, iesaistīties diskusijā ar viņiem un paust savu viedokli. Runātāju vidū bija Helsinku Universitātes pētnieki Pami Aalto un David Dusseault, banka „Renessans Kapital" direktoru Padomes priekšsēdētājs; Informatīvas sabiedrības attīstības centra valdes priekšsēdētājs (ISA-Centrs) Igors Jurgens, Krievijas Enerģētikas un finanšu institūta direktors Vladimirs Feigins un Krievijas Enerģētikas un finanšu institūta fonda prezidents Leonīds Grigorjevs.

STENOGRAMMA (ru)   PUBLIKĀCIJAS (ru)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tenisa turnīrs „Nikolaja Neilanda Memoriāls'' 2007

2007.g. 22.decembrī Valsts Tenisa centrā „Lielupe" notika tenisa turnīrs „Nikolaja Neilanda Memoriāls". Turnīru jau trešo gadu organizēja sabiedriskais fonds „Baltijas Forums" sava bijušā prezidenta Nikolaja Neilanda piemiņai. Turnīrā piedalījās politiķi, uzņēmēji, sabiedriskie darbinieki un cilvēki, kuri kopā ar Nikolaju Neilandu spēlēja tenisu un pazina viņu. Turnīrā piedalījās gan tie, kas spēlējuši tenisu ar N.Neilandu, gan tie, kas ar savu tenisa spēli, vēlējas viņu godināt. Interesanti bija ne tikai turnīra dalībniekiem, bet arī līdzjutējiem un interesentiem. Pie kafijas galda klāt bija arī N.Neilanda draugi, kolēģi, un laika biedri.