2006. gads


Baltijas foruma 11. starptautiskā konference 

„Eiropa globalizācijas spogulī: problēmas, izaicinājumi un perspektīvas"

2006. gada 26.-27. maijā notika Baltijas foruma ikgadēja konference. Šogad konferences tēma bija Eiropa globalizācijas procesā. Konferences mērķis bija pulcēt pie viena sarunu galda zinātniskās sabiedrības pārstāvjus, politiskos un sabiedriskos darbiniekus, diplomātus, augstākos ierēdņus un valsts amatpersonas no Latvijas, citām Eiropas valstīm, tai skaitā no Krievijas un NVS, kā arī no ASV. "Baltijas foruma" konferences dalībniekiem bija unikāla iespēja apmainīties ar viedokļiem un rast veiksmīgus un radošus risinājumus normālā draudzīgā atmosfērā.

Konferences sadaļas:

 • Jaunās globālās drošības kontūras: pārzīmēts „šaha dēlis", „civilizāciju sadursme" vai terra inkognita?
 • Eirointegrācija kā reģionālā globalizācija: paraugsasniegums vai smilšu pils?
 • Eiropeiskās globalizācijas subjekti un objekti: kam pieder vara 21. gs. Eiropā? Uz kā pleciem gulstas atbildība?
 • Nacionālās identitātes saskarsmē ar globālās kultūras izaicinājumiem: pašapliecināšanās, konflikti un harmonijas meklējumi.

„Baltijas foruma" konferencē piedalījās tādi pazīstami politiķi un eksperti, kā Eiropas Parlamenta deputāts Helmuts Kune (Hemlut Kuhne), "smadzeņu tresta" „European Policy Centre" politikas nodaļas direktors Džons Palmers (John Palmer), Madrides Politisko un konstitucionālo pētījumu centra pētījumu programmu direktors Karlos Klosa (Carlos Closa Montero), fonda „Alternatīva" (Spānija) ārpolitikas programmas direktors Visente Palacio (Vicente Palacio) un citi.

Krieviju konferencē pārstāvēja tādi pazīstami eksperti un zinātnieki, kā Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienības viceprezidents Igors Jurgens un Krievijas Prezidenta Starpreģionālo un kultūras sakaru ar ārzemēm pārvaldes priekšnieks Modests Koļerovs.

Dalībnieku ziņojumi:

DIENAS KĀRTĪBA  STENOGRAMMA  KOPSAVILKUMS  FOTOGALERIJA

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Diskusija 

„Mūsdienu izglītība modernā pasaulē"

2006. gada 8. decembrī Baltijas forums rīkoja diskusiju „Mūsdienu izglītība modernā pasaulē: problēmas, tendences, perspektīvas''. Pasākums notika „apaļā galda" diskusijas režīmā, kurā piedalījās skolu direktori, pedagogi, vecāki, privātu augstskolu vadītāji, kā arī valsts struktūras pārstāvji.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konference 

"Turcija ES: kas Latvijai sakāms?"

2006. gada 28. aprīlī Baltijas forums, Eiropas Komisijas pārstāvniecība un Eiropas Parlamenta Informācijas birojs rīkoja konferenci "Turcija ES: kas Latvijai sakāms"? 2005. gadu iezīmēja nozīmīgs pagrieziena punkts Eiropas Savienības vēsturē: pēc vairāk nekā 40 gadus ilgās tuvināšanās sākās oficiālas sarunas par Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Lasīt vairāk

PROGRAMMA   KOPSAVILKUMS  FOTOGALERIJA

Konferences materiāli:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Preses pusdienas ar Turcijas valsts ekonomikas ministru Alī Babadžanu

2006. gadā 7. decembrī Baltijas forums sadarbībā ar Turcijas vēstniecību rīkoja preses pusdienas ar Alī Babadžanu, Turcijas valsts ekonomikas ministru un Turcijas ES iestāšanās sarunu vedēju. Alī Babadžans apmeklēja Latviju ar darba vizīti ar mērķi apspriest ar Latvijas valdības pārstāvjiem aktuālo situāciju ES-Turcijas sarunās par šīs valsts iestāšanos Eiropas Savienībā. Preses pusdienu laikā ministrs atbildēja uz Latvijas mediju un NVO pārstāvju jautājumiem. Tika skartas daudzas aktuālas tēmas - no Kipras jautājuma līdz cilvēktiesību situācijai Turcijā. 

KOPSAVILKUMS (eng)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jaunrades konkurss 

"Latvijas simboli globālā pasaulē"


2006. gada aprīlī Baltijas forums izsludinājusi jaunrades konkursu Latvijas simboli globālā pasaulē. Tā uzdevums - pievērsties simbolu nozīmei dažādās tautās un dažādos laikos.

No jauna, ar svaigu skatījumu palūkoties uz noturīgiem stereotipiem un simboliem mūsdienu strauji mainīgajā globalizētajā pasaulē. Kā jutīsies Lāčplēsis Disnejlendā? Par ko runās Sprīdītis ar britu kreisajiem? Kādas attiecības veidosies Nāriņai un Mildai utt. Tās ir tikai pašas pirmās un virspusējās asociācijas, kuras varētu izmantot.

Konkursā runa ir par vizuāliem simboliem, par to pašsajūtu uz citu, ne mazāk stabilu un nesatricināmu simbolu fona. Konkursa uzdevums ir pievērsties simbola nozīmei dažādās tautās un dažādos laikos. Radīt tiem piemērotu vidi uz citu tikpat nozīmīgu un stabilu simbolu fona.

Mūsdienu pasaulē simboliem ir nemājīgi un šauri. No vienas puses, reāli tuvinās visdažādākās, kādreiz viena no otras ļoti tālās tautas, vēstures, kultūras. Mēs daudz labāk kā jebkad agrāk pazīstam viens otru un savstarpēji sazināmies. No otras puses, aiz katra no mums ir paaudžu vēsturiskās atmiņas, simbolu rindas, kuras pazūd daudzo tautu simbolu gūzmā. Atmiņām tiek izdzēsti tautu kultūras un vēstures simboli kā tādi. Simboli slikti komunicē, traucē viens otram un mums lūkoties uz pasauli ar skaidru skatienu. Dažādu tautu iedzīvotāji vairs neatšķir, kurai tautai pieder koka lelles Matrjuškas un, kurai dzintara akmeņi.

Konkursa uzdevums

Atvērt acis un atbrīvot apziņu, dažādām tautām un paaudzēm, skatam uz Latvijas simboliem globālajā pasaulē. Izcelt tos uz citu zemju spēcīgo simbolu fona. Nepazaudēt tos, bet prezentēt tos kā Latvijas simbolu uz citu tautu simbolu fona.

Konkursa mērķis

Rast iespēju izpausties visiem jaunajiem radošajiem prātiem, veicināt viņu darbību un vērtību apzināšanos. Dot tiem iespēju popularizēt savus darbus plašākiem masu mēdijiem.

Tika atzīmēti sekojošo dalībnieku darbi: Zane Lāce; Viktors Kuzņecovs; Uldis Salna; Jānis Riņķis; Natalija Voronova; Rihards Funts; Anete Šmite; Tomass Šmits; Kristaps Jurševics un Inese Ozola.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Starptautiskā zinātniskā doktorantu - ekonomistu konference 

"Konkurence, integrācija, kooperācija"

2006. gada 25. martā Baltijas forums rīkoja starptautisku zinātnisko konferenci "Konkurence, integrācija, kooperācija: Baltijas reģiona ekonomikas attīstības reģionālie un starptautiskie aspekti".

Konferences mērķis - piesaistīt visu valstu jaunos zinātniekus un profesionāļus, lai apspriestu sekojošas prioritāras problēmas:

 • Baltijas reģiona valstu nacionālo ekonomiku konkurētspējas problēmas globalizācijas apstākļos;
 • Finanšu institūtu, ražošanas sektora un zinātnes loma nacionālās konkurētspējas veidošanā;
 • Baltijas reģiona investīciju klimats;
 • Baltijas reģiona integrācijas Eiropas Savienībā sociālekonomiskie aspekti;
 • Cilvēkkapitāls kā konkurences faktors: Baltijas valstu augstākās un profesionālās izglītības īpatnības un perspektīvas globalizācijas apstākļos;
 • Starpreģionālā un starpnozaru kooperācija: priekšnosacījumi un mehānismi;
 • Baltijas reģiona valstu ekonomikas modeļu attīstība un nozaru konkurences perspektīvas.

PROGRAMMA        RAKSTU KRĀJUMS

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tenisa turnīrs 

„Nikolaja Neilanda Memoriāls" 2006

2006. gada 23.decembrī Valsts Tenisa centrā „Lielupe" notika tenisa turnīrs „Nikolaja Neilanda Memoriāls". Turnīru jau otro gadu organizēja sabiedriskais fonds „Baltijas Forums" sava bijušā prezidenta Nikolaja Neilanda (1930.-2003.) piemiņai. Turnīrā piedalījās politiķi, uzņēmēji, sabiedriskie darbinieki un cilvēki, kuri kopā ar Nikolaju Neilandu spēlēja tenisu un pazina viņu.