'Lielā XXI gadsimta Eiropa: Kopīgi izaicinājumi? Kopīgas vērtības?'


Dalībnieku ziņojumi

Pirmā sesija 

„Demokrātijas audits: postpadomju telpas demokrātiskās transformācijas 15 gadi. Kopīgi mērķi - kopīgi ceļi?"


Otrā sesija 

"ES jaunās valstis starp ekonomisko izaugsmi un sociālajām investīcijām. Vai vienotais Eiropas labklājības sabiedrības modelis ir ceļš uz ilgtspējīgu ES izaugsmi?"


Trešā sesija

 "Eiropa no Lisabonas līdz ...? ES un tās austrumu kaimiņi politiskās, ekonomiskās, sociālās un humanitārās telpas veidošanās procesā"

  • „Tirdzniecības un transporta attīstības audits Baltijas valstīs", Lauri OJALA, loģistikas profesors, Tapilo NAULA un Torstens HOFMANS, pētnieki Ekonomikas un biznesa vadības augstskola Turku (Somija).
  • "Galvenie Latvijas ekonomiku ietekmējošie faktori", Alf VANAGS, Baltijas Starptautiskā ekonomikas politikas studiju centra direktors (BICEPS) (Latvija). en
  • „Latvijas starptautiskā loma", Helmuts ZONNENFELDTS, bijušā ASV prezidenta Niksona administrācijas Nacionālās drošības padomes atbildīgais par Eiropas lietām, Brukingas institūta (Vašingtona) zinātniskais līdzstrādnieks (ASV).
  • „Divi kopējās Eiropas modeļi", Andrejs KĻIMOVS, Valsts domes Reģionālās politikas un starpreģionu attiecību jautājumu apakškomitejas priekšsēdētājs (Krievija). ru
  • "Ekonomikas pāreja un starptautiskas un transrobežu ekonomiskās kooperācijas attīstība Eiropas Savienības Ziemeļaustrumu reģionā", Voicehs KOSIDOVSKIS, Nikolaja Kopernika universitāte, Toruņa (Polija).
  • „Reģionālā kooperācija: tendences, optimālās formas", Vladimirs JEĻSUKOVS, Dr. oec., Baltkrievijas Republikas Rūpnieku un uzņēmēju konfederācijas ekonomiskais padomnieks (Baltkrievija). ru
  • "ES valstu teritoriālās ekonomikas izmaiņas starptautiskās integrācijas un transporta un informācijas sistēmu restrukturizācijas rezultātā", Igors KABAŠKINS, Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, Transporta un sakaru institūta profesors (Latvija).
  • „Latvijas sociāli ekonomiskās attīstības iesējas ES ietvaros: problēmas un risinājumi", Ph.D., Elena DUBRA, profesore, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes dekāna vietniece pētnieciskajā darbā (Latvija).
  • "Eiropas integrācija augstākās izglītības sfērā: Latvijas un Krievijas universitāšu sadarbības potenciāls", Marina ĻEBEDEVA, Maskavas valsts starptautisko attiecību institūta Pasaules politisko procesu katedras vadītāja (Krievija). ru
  • "Latvijas-Krievijas attiecību hronoloģija", Nils UŠAKOVS, Baltijas foruma valdes loceklis (Latvija).ru