Pasākumi

Biedrības “Baltijas forums” darbība ilgst jau teju 20 gadu. Ja pagājušā gadsimta pēdējos gados foruma atbalstītājus interesēja vispirmām kārtām Latvijas – Krievijas attiecību problēmas, tad ar laiku, paplašinoties ģeogrāfijai un valstu skaitam, kuras pārstāvējuši starptautiskā foruma eksperti un viesi, arvien biežāk konferencē tika apspriesti reģionālās un pat globālas nozīmes jautājumi. 

Sadarbojoties ar daudziem pazīstamiem un autoritāriem pasaules un, pirmkārt jau Krievijas un Ķīnas analītiskajiem centriem, “Baltijas forums” savās pēdējās konferencēs ir spējis nodrošināt augstu starptautiskās pārstāvniecības līmeni. Tagad par foruma dalībniekiem arvien biežāk kļūst ne tikai ietekmīgi un kompetenti eksperti ar vārdu, bet arī daudzu Eiropas valstu bijušie premjerministri un ministri, kā arī esošie Latvijas kaimiņvalstu ministriju un valsts iestāžu vadītāji. Tas ceļ “Baltijas forumā” notiekošās diskusijas līmeni un ļauj papildus organizēt pilnvērtīgas pārrunas un konsultācijas kuluāros ar Latvijas varasiestāžu pārstāvjiem. Tā ir papildus garantija, ka daudzi konferences dalībnieki spēs savlaicīgi nodot savu valstu vadītājiem informāciju un forumā izdarītajos secinājumus un ieteikumus. Kā piemēru tādu pārstāvju dalībai forumā var pieminēt Krievijas prezidenta palīga, bijušā Krievijas transporta ministra un Latvijas – Krievijas starpvaldību komisijas vadītāja no Krievijas puses Igora Levitina dalību vienā no pēdējiem “Baltijas forumiem”. 

Nākamā “Baltijas foruma 2016” organizatori rīkosies aktīvi, lai ielūgtu un nodrošinātu Latvijas kaimiņvalstu tranzīta jomas ekspertu un speciālistu dalību. Viņu dalība foruma pasākumos paaugstinās tā pragmatismu un efektivitāti un, galu galā ļaus iegūt papildus impulsu mūsu valsts ekonomiskajai attīstībai un palīdzēs risināt potenciālos Latvijas tautsaimniecības izaicinājumus.

Ar iepriekšējo gadu pasākumu saturu, ierakstiem, apskatiem, publikācijām, video un foto materiāliem var iepazīties šeit:


2017.  2016.  2015.  2014.  2013.  2012.  2011.  2010.  2009.  2008.  2007.  2006.  2005.  2004.  2000.-2003.