Grāmatas

Saskaņā ar sevi, ar saviem tuvākajiem un ar latviju - politiķa Jāņa Urbanoviča kredo

Jūsu nupat atvērtā grāmata galvenokārt ir veltīta Latvijas politikai 21. gadsimta otrajā desmitgadē. Tam, kā Latvijas politiskā elite risina svarīgākās un aktuālākās iekšējās problēmas un kā tā veido savas valsts ārpolitiku attiecībās ar partneriem Eiropas Savienībā, ar sabiedrotajiem NATO, ar saviem tuvākajiem kaimiņiem, - Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu, - kā arī ar daudz tālākiem, piemēram, ar Ķīnu. Neiztiksim arī bez atsevišķiem ieskicējumiem no Latvijas sabiedriskās dzīves dažādām pusēm un sniegsim gan intervijas pilnībā, gan kā to fragmentus no sarunām ar pazīstamiem Latvijas, un ne tikai, politiskajiem un sabiedriskajiem darbiniekiem, kurus autors ir intervējis šīs grāmatas sagatavošanas laikā.

 Vairāk šeit


DIALOGI 20 GADU GARUMĀ

«BALTIJAS FORUMS» PAR LAIKU, LATVIJU, KRIEVIJU, PASAULI UN PAR SEVI Rīga, 2019.

Autors Aleksandrs Vasiļjevs

Sākotnēji grāmata tika iecerēta kā jubilejas izdevums– starptautiskās biedrības «Baltijas forums» 20-gadei. Autors uzņēmās lielu drosmi un atbildību no visu šajā laikā sarīkoto starptautisko pasākumu foruma Latvijas un aizrobežu dalībnieku rekomendācijas un prognozes. Šīs autoritatīvo ekspertu no Eiropas Savienības valstīm, ASV, Krievijas, ĶTR, Turcijas, pēcpadomju telpas valstīm domas grāmatā parādītas uz Latvijas, Krievijas un visas pasaules jaunāko laiku vēstures visspilgtāko un nozīmīgāko notikumu fonaunilustrēti ar lielu daudzumu arhīva fotogrāfiju. Grāmata paredzēta visplašākajam lasītāju lokam, kuri cenšas nepalaist garām nevienu sabiedriski politiskās literatūras jaunumu.

Nākotnes melnraksti: Latvija 1956. - 1991.

Autori: Jānis Urbanovičs, Igors Jurgens, Juris Paiders, Baltijas forums, 2016

Grāmatā ir apskatīti Latvijas, PSRS un pasaules vēsturiskie notikumi laika posmā, kad notika padomju sistēmas transformācija no totalitāras iekārtas par autoritāru, kā arī notikumi, kas rezultējās ar PSRS sabrukumu un neatkarīgu, demokrātisku valstu izveidošanos. 

Grāmatā ir plaši izmantoti tikai tagad pieejamie PSRS un ASV arhīvu atslepenotie materiāli, kas ļauj labāk saprast gan Aukstā kara norises, gan arī PSRS sabrukuma cēloņus. Informācija, kas pašlaik jau ir pieejama, ļauj secināt, ka patiesība par PSRS pēdējo pastāvēšanas gadu norisēm un notikumiem, to patiesajiem cēloņiem vēl nav pilnībā atklāta un joprojām tiek slēpta arhīvu slepenajā daļā.

   Vairāk šeit


Nākotnes melnraksti: Latvija 1948.-1955.

Autori: Jānis Urbanovičs, Igors Jurgens, Juris Paiders, Baltijas forums, 2013

Ir nonākusi jau trešā „Nākotnes melnraksti: Latvija" sērijas grāmata, kas aptver Latvijas pēckara vēstures visdramatiskākās lappuses - 1948. - 1955. gadi.

2010. gadā, trim autoriem vienojoties sagatavot materiālu ciklu vēsturiskās publicistikas žanrā, sākotnējā iecere bija noslēdzošās - trešās grāmatas izskaņā aplūkot materiālus, saistītus ar divdesmitā gadsimta astoņdesmito gadu beigu un deviņdesmito gadu sākuma pārmaiņām, kuras noteica Latvijas valsts attīstības virzienu pēc neatkarības atgūšanas. Divas pirmās grāmatas ieguva pilnīgi negaidītu popularitāti. Šauram ekspertu lokam iecerētie izdevumi iekļuva Latvijas pārdotāko grāmatu sarakstos.

  Vairāk šeit


Nākotnes melnraksti: Latvija 1941. - 1947.

Jānis Urbanovičs, Igors Jurgens, Juris Paiders, Baltijas forums, 2012

„Baltijas forums" ir laidis klajā Jāņa Urbanoviča, Igora Jurgena un Jura Paidera otro grāmatu latviešu un krievu valodā „Nākotnes melnraksti: Latvija 1941. - 1947." Grāmatā ir aplūkots viens no traģiskākajiem periodiem Latvijas vēsturē - laika posms no 1941. līdz 1947. gadam. Tajā, neskaitot Latvijas arhīvu materiālus, ir ietverti arī PSRS (Krievijas) un ASV arhīvu materiāli. Grāmatā aplūkojams bagātīgs arhīva fotogrāfiju klāsts, daudzas no tām lasītājam būs pieejamas pirmoreiz. Ilustratīvais materiāls papildināts arī ar fragmentiem no tālaika avīzēm, karojošo valstu un to okupācijas administrāciju izdotajiem rīkojumiem un likumiem, tiesas spriedumu materiāliem, kā arī starptautisko konferenču rezolūcijām un lēmumiem.


Nākotnes melnraksti: Latvija 1934.-1941.

Jānis Urbanovičs, Igors Jurgens, Juris Paiders, Baltijas forums, 2011

Baltijas forums ir laidis klajā Jāņa Urbanoviča, Igora Jurgena un Jura Paidera grāmatu latviešu un krievu valodā  „Nākotnes melnraksti: Latvija 1934.-1941." Grāmatas autori aicina kritiski izvērtēt tās ideoloģiskās dogmas, kuras vara joprojām uzspiež gan Latvijas, gan Krievijas sabiedrībām. Grāmatā ir publiskoti vairāki simti dokumentu un vēstures liecību, kas pierāda, ka Latvijas integrācija PSRS sākās daudz ātrāk nekā to pieņemts uzskatīt, ja robežu šķirtni velk 1940. gada 17. jūnijā. Vairāk šeit
Черновик будущего (Nākotnes melnraksts)

Jānis Urbanovičs, Igors Jurgens, Maskava, 2010

2010. gada oktobrī Maskavā Mūsdienu attīstības institūts sadarbībā ar biedrību "Baltijas forums" izdeva grāmatu "Nākotnes melnraksts". Grāmatas autori ir politiķi, intelektuāļi un "Baltijas foruma" dibinātāji - Jānis Urbanovičs un Igors Jurgens. Grāmata ir veltīta vēsturiskajiem un aktuālajiem Latvijas-Krievijas ekonomiskajiem un kultūras sakariem, "latviešu faktoram" Krievijas vēsturē pēdējo 300 gadu laika posmā, kā arī krievu ietekmei Latvijas attīstībā. Šobrīd grāmata tiek tulkota latviešu valodā un tiks izdota 2011.gada sākumā. Autori piedāvā lasītājam ieskatu mūsdienu Latvijas pārvaldes rašanās vēsturiskajos procesos, šī brīža Latvijas sociālekonomiskās un politiskās situācijas raksturojumu, novērojumus par krievu diasporas lomu un stāvokli Latvijā, kā arī atklāj Krievijas un Latvijas attiecību scenārijus nākotnes perspektīvā.Krievija Baltijas labirintā (ru)

Sergejs Kuļiks, Mūsdienu attīstības institūts, 2013
  

Latvijas attīstības prioritātes: Alternatīva valsts izaugsmei līdz 2025. gadam

Juris Paiders, Jānis Urbanovičs, Baltijas forums, 2010
 
Vairāk šeit
Es apprecēju romantiķi

Emma Bramnika-Vulfsone, Baltijas forums, 2010

Izdevums veltīts Atmodas 20. gadadienai un Dziesmotās revolūcijas simbola Mavrika Vulfsona 90. dzimšanas dienai. Kungi, tas ir smieklīgi! 

Sergeja Tjuļeņeva karikatūras
Izdevniecība Petits pēc Baltijas foruma pasūtījuma, 2010 

 
Grāmatas fragmenti PDF

Grāmatas fragmenti FOTOSaprast Krieviju

Dmitrijs Treņins, Baltijas Forums, 2009
Grāmatas „Saprast Krieviju" oriģinālizdevums angļu valodā (Getting Russia Right) guva atzinību kā viena no izcilākajām Krievijas iekšpolitiskās attīstības un ārpolitikas analīzēm.
 


Ieejas maksa: Eiropas dialogi

2. grāmata. Baltijas Forums, 2007
Video no grāmatas prezentācijas (ru)

 Ieejas maksa: Eiropas dialogi

1. grāmata, Baltijas Forums, 2006
Šajā „vākos iesitēja Baltijas forumā'' vienkopus atrodami dialogi par reālajām perspektīvām, kas sagaida gan mūsu valsti, gan Eiropas Savienību kopumā.
Eiropa globalizācijas spogulī: konferences kopsavilkums

Baltijas Forums, 2006
2006. gada 26.-27. maijā Baltijas forums rīkoja 11. starptautisku konferenci „Eiropa globalizācijas spogulī: problēmas, izaicinājumi un perspektīvas".
 Turcija Eiropas Savienībā - kas Latvijai sakāms?

Baltijas Forums, 2006
Ar mērķi sākt sabiedrisko diskusiju par Turcijas pievienošanos Eiropas Savienībai Latvijā, 28. aprīlī Baltijas forums, Eiropas Komisijas pārstāvniecība un Eiropas Parlamenta Informācijas birojs rīkoja konferenci „Turcija ES: kas Latvijai sakāms?"
 
 


Latvijas divi gadi Eiropas Savienībā: ekspertu aptauja

Baltijas Forums, 2006
2006. gada pavasarī bija Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā otrajā gadadiena, sabiedriskā organizācija "Baltijas forums" veica ekspertu aptauju, kurā tika apkopoti vērtējumi par to, cik sekmīgi Latvija ir izmantojusi Eiropas integrācijas procesu sniegtās iespējas dažādās jomās un kādas varētu būt Eiropas Savienības attīstības perspektīvas. 
 

Konkurence, integrācija, kooperācija: Baltijas reģiona ekonomiskās attīstības reģionālais un starptautiskais aspekts

Baltijas Forums, 2006
2006. gadā Baltijas Forums organizēja jau otro zinātnisko konferenci Latvijas universitāšu doktorantiem. Konferences tēma bija "Konkurence, integrācija, kooperācija: Baltijas reģiona ekonomiskās attīstības reģionālais un starptautiskais aspekts". Sakarā ar to Baltijas Forums izdeva zinātnisko darbu krājumu, kurā iekļauti vairāki ziņojumi, kas tika nolasīti šajā konferencē, kā arī konferences programma un tās dalībnieku saraksts.
Eiropu meklējot. Dialogi

Baltijas Forums, 2005

PDF
 
 
Grāmata par Nikolaju Neilandu

Baltijas Forums, 2005.
Atmiņu fragmenti par Nikolaju Neilandu
 

Dienas kārtība Latvijai - 2004

Baltijas Forums, 2003

Agrā pavasarī Baltijas forums vērsās pie sabiedrības ar priekšlikumu apkopot tajā pastāvošos viedokļus par Latvijas stratēģijas esamību un tās pamatprincipiem pašlaik un pēc iestāšanās ES un NATO. Mēs saņēmām pāri par piecdesmit manuskriptiem, kas arī veido šo rakstu krājumu. Protams, tie neatspoguļo visus viedokļus. Nevar pat apgalvot, ka tajā pārstāvēti visi principiāli atšķirīgie viedokļi, kaut mēs nekādā veidā neatlasījām un neierobežojām autorus. Tika gan limitēts rakstu apjoms. Taču godīgi jāatzīstas - liela daļa krājuma dalībnieku šo ierobežojumu, politkorekti izsakoties, nevis neievēroja, bet nepamanīja gan. Vienalga mēs esam visiem pateicīgi, jo tikai kopīgiem spēkiem varēja tapt izdevums, kas tika iecerēts kā ierosinājums diskusijas izvēršanai sabiedrībā par Latvijas nākotnes iespējām, izredzēm, mērķiem un to sasniegšanas ceļiem.