Uz zināšanām balstīta labklājības sabiedrība: alternatīva Latvijas attīstības stratēģija?

2004.-2005. gads


Projekts Uz zināšanām balstīta labklājības sabiedrība: alternatīva Latvijas attīstības stratēģija? nav tikai un vienīgi akadēmiskas izpētes projekts, bet gan sabiedriskā sektora centieni izveidot un piedāvāt sabiedriskai apspriešanai alternatīvu Latvijas sociāli ekonomiskās attīstības stratēģiju. Tādējādi, projekta ietvaros uzmanība tiks pievērsta trīs izaicinājumiem, ar kuriem Latvijas sabiedrībai šobrīd nākas saskarties. Sīkāk par projektu lasiet šeit.

Projekta diskusijas:

Lisabonas stratēģija Latvijā: starp investīcijām cilvēkkapitālā un ekonomisko izaugsmi

Sabiedriskā organizācija Baltijas forums sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un ar Fridriha Eberta fonda Latvijā atbalstu rīkoja semināru "Lisabonas stratēģija Latvijā: starp investīcijām cilvēkkapitālā un ekonomisko izaugsmi". Ceram, ka šis seminārs veicinās diskusiju sabiedrībā: pirmkārt, palielinot Latvijā izpratni par visā Eiropā notiekošajām debatēm par tās nākotnes vīziju; otrkārt, dodot iespēju diskutēt par to, kā Latvija īstenos Lisabonas stratēģiju un tādējādi arī Eiropas nākotnes vīziju.

Skola, tirgus, sabiedrība

Kāda izglītības sistēma ir vajadzīga Latvijas sabiedrībai? Kārtējā Baltijas foruma organizētā sarunā, diskusiju cikla par labklājības valsts modeli ietvaros satikušies pedagogi, juristi, pētnieki, sociologi, žurnālisti.

Latvijas attīstības sociālie nosacījumi

Piedāvājam iepazīties ar diskusijas norisi, ko organizēja Baltijas forums diskusiju cikla ietvaros par Ziemeļvalstu sociālekonomiskajai sistēmai tuvāku valsts modeli - labklājības valsti, kas balstīta uz zināšanām. Diskusija notika 2005. gada 7. februārī.

Attīstības stratēģija Latvijai. Atslēgas vārds - «labklājība»

Piedāvājam projekta «Uz zināšanām balstīta labklājības sabiedrība: alternatīva Latvijas attīstības stratēģija?» pirmās diskusijas, kas notika 2004. g. 6. decembrī, apkopojumu latviešu valodā.

Būtiskākajos jautājumos ekspertu vidū pastāv vienprātība par Latvijas attīstības vīziju. Pastāvošās stratēģijas pietiekami labi atspoguļo reālo situāciju, kā arī pareizi definē vēlamos attīstības mērķus. Šādā ziņā šīs stratēģijas veicina pozitīvo attīstību. Tas attiecas gan uz Nacionālo attīstības plānu (NAP) laika posmam no 2003. līdz 2006. gadam, gan uz 2000. gadā izstrādāto ilgtspējīgas attīstības koncepciju «Latvija: no vīzijas uz darbību». Taču acīmredzams ir arī tas, ka šīs stratēģijas pagaidām netiek efektīvi īstenotas.