Nākotnes melnraksti IV: Latvija 1956. - 1991.


Autori: Jānis Urbanovičs, Igors Jurgens, Juris Paiders, Baltijas forums, 2016

Grāmatā ir apskatīti Latvijas, PSRS un pasaules vēsturiskie notikumi laika posmā, kad notika padomju sistēmas transformācija no totalitāras iekārtas par autoritāru, kā arī notikumi, kas rezultējās ar PSRS sabrukumu un neatkarīgu, demokrātisku valstu izveidošanos. 

Grāmatā ir plaši izmantoti tikai tagad pieejamie PSRS un ASV arhīvu atslepenotie materiāli, kas ļauj labāk saprast gan Aukstā kara norises, gan arī PSRS sabrukuma cēloņus. Informācija, kas pašlaik jau ir pieejama, ļauj secināt, ka patiesība par PSRS pēdējo pastāvēšanas gadu norisēm un notikumiem, to patiesajiem cēloņiem vēl nav pilnībā atklāta un joprojām tiek slēpta arhīvu slepenajā daļā.


Grāmatas saturs:

  • Ievads. Vēstures "baltie plankumi" aizmiglo nākotnes redzējumu
  • 1.nodaļa. 1956. - 1960.g. PSRS humanizācija un destaļinizācija
  • 2.nodaļa. 1961. - 1970.g. Brežņevs nomaina Hruščovu
  • 3.nodaļa. 1971. - 1985.g. Brežņeva laiks un PSRS stagnācija
  • 4.nodaļa 1985. - 1988.g. Pārmaiņu gaidās
  • 5.nodaļa 1989. - 1991.g. Sociālisma sistēmas un PSRS sabrukums
  • 6.nodaļa. PSRS sabrukuma ekonomiskie cēloņi un tā sekas
  • 7.nodaļa. PSRS sabrukuma vēsturiskā mācība

Grāmata PDF formātā šeit.


Foto no grāmatas atklāšanas svētkiem: